Personuppgifts- och sekretesspolicy

Denna personuppgifts- och sekretesspolicy (”Policy”) innehåller information om vilka personuppgifter och annan data som Ourplays Marketing Sweden AB (”Ourplays”) samlar in, hanterar, lagrar och hur Ourplays använder den. 

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som anges i personuppgiftslagen (1998:204), kallad PuL.

Saknar du svar på någon fråga som du har får du gärna hör av dig till Ourplays. Information om hur du kontaktar Ourplays finns under rubriken ”Personuppgiftsansvarig” nedan.

 

PERSONUPPGIFTER SOM OURPLAYS HANTERAR?

De personuppgifter m.m. som du lämnar när du ansöker om att få bli en Ourplays Influencer eller när du registrerar dig på Ourplays webbplats, www.ourplays.se, kommer Ourplays att lagra. 

För Influencers består informationen som samlas in av Ourplays bl.a. av ditt för- och efternamn, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer, användarnamn på sociala plattformar och kanaler samt information om ditt företag så som företagsnamn och adress etc.

För dig som registrerar dig på webbplatsen www.ourplays.com består informationen som Ourplays samlar in för privat personer av ditt för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, användarnamn på sociala plattformar och kanaler samt antalet subscribers och followers.

Ourplays samlar även in information genom cookies, se Ourplays Cookiepolicy.

Ourplays kommer inte att hantera känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv (nedan ”Känsliga Personuppgifter”). Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

 

VAD ANVÄNDER OURPLAYS UPPGIFTERNA TILL?

Ändamålen och syftena med behandlingen av dina uppgifter är att Ourplays ska kunna:

  • Erbjuda dig personligt anpassat innehåll och erbjudanden om att delta i reklam-och marknadsföringsuppdrag

  • Kontroller att du uppfyller kraven för att vara en Ourplays Influencer

  • Hitta lämpliga varumärken som Ourplays tror att du är intresserad av att arbeta och samarbeta 

  • Kontakta dig med automatiska och personliga utskick (mail och brev)

  • Kontakta dig via telefon

  • Kunna skicka ut produkter till dig

  • Föra vår egen interna statistik som kan komma att användas som en anonym del i samlad data i presentationer för tredje part

  • Erbjuda statistik och rapporter till de varumärken/företag du samarbetar med genom Ourplays

  • Marknadsföra Ourplays samt tredje parts produkter och tjänster till dig

Utöver vad som anges i denna Policy kommer Ourplays inte att dela de personuppgifter du tillhandahåller till Ourplays med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig (nedan ”Koncernbolag”). Relevant Koncernbolag som får del av personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

 

SAMTYCKE

När du godkänner den här Policyn godkänner du att Ourplays använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna Policy.

Du godkänner också att Ourplays använder cookies och annan liknande teknik, se Ourplays Cookiepolicy.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

 

ÄNDRINGAR I POLICYN

Skulle Ourplays behöva ändra i Policyn så kommer detta aviseras på vår webbplats och Ourplays kommer att informera dig om innehållet i de nya villkoren som kommer att träda i kraft 30 dagar efter att de aviserats på vår webbplats. Vid förändringar som kräver ditt samtycke enligt lag kommer sådana ändringar endast att börja gälla efter att du godkänt de nya villkoren. 

 

RADERING AV UPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och Ourplays kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

 

RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION

Du äger rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) personuppgifter Ourplays behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta huruvida Ourplays behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till Ourplays (se ”Personuppgiftsansvarig” nedan).

 

LÄNKAR

På våra digitala kanaler kan det förekomma länkar exempelvis till andra webbplatser, såväl till andra Koncernbolag som till webbplatser som tillhandahålls av bolag utanför koncernen. Denna Policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

 

SÄKERHET

Ourplays vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är:

Ourplays Marketing Sweden AB

Kvarnbacken 2, Mölnlycke, Sverige

 

Personuppgiftsombud är:

Marcus Hjelmstierna
marcus.hjelmstierna@ourplays.com