Apex Legends tips & tricks – Bloodhound

Vi har i tidigare artiklar delat med oss av tips och tricks som kan användas när du spelar som karaktärerna Wraith och Caustic i det populära spelet Apex Legends. I denna artikel tänkte vi därför fortsätta på den inslagna vägen och dela med oss av tips som kan användas när du spelar som karaktären Bloodhound.

 

 

Hämta casinoerbjudanden

 

Bloodhound – information och egenskaper

 

Först och främst tänkte vi börja med att dela med oss av grundläggande information och egenskaper som karaktären Bloodhound besitter. Som tidigare nämnts i vår introduktion till Apex Legends, är Bloodhound en mystisk karaktär som för tankarna till en postapokalyptisk krigare.

 

Bloodhounds taktiska egenskap kretsar kring att kunna lokalisera fienden och fällor som befinner sig även inuti byggnader. När den taktiska egenskapen – som heter Eye of the Allfather – används, får du en stillbild som berättar vart dina fienden befinner sig för närvarande. Du har däremot inte möjlighet att följa deras rörelser efter det.

 

Även karaktärens passiva egenskap kretsar kring att lokalisera fienden. Den heter ”Tracker” och precis som namnet antyder gör den det möjligt att leta reda på dina motståndare. När egenskapen används ser du nämligen spår efter dina fienden. Perfekt om någon försöker fly, är skadad eller liknande.

 

Sist men inte minst har vi Bloodhounds ultimata egenskap som kallas för ”Best of the Hunt”. När denna egenskap aktiveras förstärks karaktärens sinnen, vilket bland annat gör att du kan röra dig snabbare samtidigt som fienden blir synliga genom rök och andra eventuella hinder. Tänk dock på att du fortfarande kan åta dig lika mycket skada som vanligt.

 

För att bekanta dig med Bloodhound ytterligare, kan du med fördel kika in nedanstående trailer:

 

 

Fem tips när du spelar som Bloodhound

 

1. Använd dina egenskaper vid rätt tidpunkt – Det kan kännas lockande att använda både Bloodhounds taktiska och passiva egenskaper. Du bör dock använda dem vid rätt tidpunkt. Faktum är nämligen att karaktärens taktiska egenskap även gör dig synlig för fienden.

 

Den orangea radarn som aktiveras i samband med att egenskapen används är nämligen synlig av alla, vilket innebär att även du blir synlig för dina motståndare. Använd den därför inte om du vill förbli gömd.

 

2. Var införstådd med egenskapernas innebörd – På samma sätt som du bör använda dina egenskaper vid rätt tidpunkt, bör du även vara införstådd med vad dem innebär. Som exempel bör du vara medveten om att Bloodhounds ultimata egenskap – Eye of the Allfather – endast visar dina fienders senaste position och inte deras nuvarande. Förflyttar dem sig efter att du använder Eye of the Allfather kan de alltså lätt fånga dig i ett bakhåll om du inte är införstådd med egenskapens innebörd.

 

3. Använd dina pings så mycket som möjligt – Oavsett vilken karaktär du spelar så är det viktigt att använda markören så mycket som möjligt. Än viktigare är det däremot när du spelar som Bloodhounds. Kom håg att karaktärens främsta syfte är att spåra och lokalisera fienden, vilket kan användas för att koordinera attacker tillsammans med dina motståndare.

 

4. Samarbeta med rätt typ av karaktärer – Eftersom man spelar i ett lag om tre stycken, gäller det alltid att samarbeta med rätt typ av karaktärer. Det vill säga karaktärer som kompletterar varandra på ett bra sätt.

 

I detta fall passar du bäst ihop med karaktärer som bl.a. kan försämra sikten för fienden. Exempelvis Bangalore, Caustic eller Gibraltar. Genom att låta de två förstnämnda karaktärerna släppa ut sin rök eller sitt gift, parallellt som du använder din ultimate ability och därigenom kan se igenom denna, blir ni ett minst sagt farligt lag.

 

5. Använd din ultimate ability på håll – Bloodhounds ultimata egenskap – Best of the Hunt – är verksam i hela 35 sekunder. Något som innebär att du har gått om tid att närma dig dina fiender, inte minst eftersom du rör dig snabbare. Genom att använda den på håll kan du överraska och eliminera dina motståndare innan de hinner reagera.

 

Avslutningsvis

 

Där har du det – fem hjälpsamma tips och tricks som kan användas när du spelar som Bloodhound i Apex Legends. För att lära dig mer om andra karaktärer, respektive tips och tricks, kan du med fördel läsa våra tidigare artiklar som handlar om Apex Legends:

 

Hämta casinoerbjudanden